*Hamachi Wasabi Yuzu

sliced yellowtail, avocado, jalapeno, cilantro with wasabi yuzu vinaigrette

  • $18.00