Inari – tofu skin

*Request: No Sauce | No Topping

  • $3.25